نمایش نوار ابزار
دسته: دست نوشته ها و دیدگاه ها
نظرات مهندس علمدار درباره مفاسد اقتصادی و اشتغال پایدار

نظرات مهندس علمدار درباره مفاسد اقتصادی و اشتغال پایدار

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ :: ساعت ۰۶:۵۲ ق.ظ

موضوعات در دو محور ارائه می شود : الف:‌ مبارزه با مفاسداقتصادی در راستای تحقق فرمان هشت ماده ای مورخ 10/2/1380 مقام معظم رهبری(مده ظله العالی)، از طریق زیر؛ تنقیح قوانین و مقررات فساد زا ، نظیر ماده 56 قانون حفظ جنگلها و مراتع ، سال ها است که باز بودن سقف زمانی اعتراض به مصوبات کمیسیون ماده 56 قانون…