نمایش نوار ابزار

جلسه مهندس علمدار با کارآفرینان مطرح تهران

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
این جلسه با چندی از کارآفرینان جوان برگزار شد افرادی که توانسته بودن دست خالی ۱۰۰۰ نفر را مشغول به کار کنند که با ارائه انتقادات و پیشنهادات در جهت توسعه اقتصاد و اشتغال زایی کشور پیشنهادات راهبردی و کاربردی ارائه شد و مقرر شد علاوه بر برگزاری جلسات هفتگی در این رابطه سامانه اشتغال پایدار بزودی رونمایی شده تا بستری برای کارآفرینان و کارجویان فراهم شود و همچنین بتوان افرادی که توان و تخصص خاصی برای کارکردن ندارن با اتخاذ تصمیمات راهبردی و سیاستهای توان افزایی با آموزش های کوتاه مشغول به کار شوند.
دیدگاه ها