نمایش نوار ابزار

توصیه های کاربردی درمورد آمادگی آزمون رزیدنتی پزشکان عمومی

چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸

توصیه های کاربردی جناب محمد مهدی علمدار به پزشکان عمومی و توصیه های اختصاصی به ایشان در مسیر مطالعاتی و فرسایشی آمادگی آزمون رزیدنتی (تخصص)

دیدگاه ها