نمایش نوار ابزار

زنگ خطر برای مردم و هشدار به دولت بی تدبیر!

پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

در واکسیناسیون عمومی مردم ایران در مقابل کرونا از بولیوی هم عقب تریم !!!

صحبت های جنجالی مشاور اسبق وزیر بهداشت در مورد:

نبود توجه ویژه و عزم راسخ دولت، نسبت به ریشه کنی هرچه سریعتر ویروس کرونا

کندی سرعت واکسیناسیون در مقایسه با کشور های منطقه و حتی کشور های بسیار ضعیف از نظر مالی

از مسئولین تقاضا دارم نسبت به موضوع سلامتی مردم تا این حد بی تفاوت نباشند موضوع سلامتی و بهداشت در این شرایط اقتصادی اهمیت بسیار بیشتر و جایگاه مهمتری نسبت به قبل دارد

دیدگاه ها