نمایش نوار ابزار

برگزاری جلسه با صادرکنندگان برتر کشور

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸

جلسه صادر کنندگان برتر کشور جهت تحقق شعار یک میلیون شغل پایدار در کشور و جلسات تکمیلی در اتاق بازرگانی ایران و امارات و افغانستان و عراق و هلند و آفریقا  تشکیل شده است که در پایان از زحمات آقای مهندس فتاح پور و آقای مهندس فرازنده که در امور اجرایی اشتغال کمیته جوانان گام دوم انقلاب فعالیت می کنند قدردانی شد

دیدگاه ها