نمایش نوار ابزار

مصاحبه تخصصی حضوری با نامزدهای محترم مجلس شورای اسلامی

جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

مهندس علمدار نیز مانند تمام کاندید های مجلس شورای اسلامی در شرایط برابر، در آزمون های تخصصی متخصصان امر برای نامزدهای محترم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه استان تهران شرکت کردند

دیدگاه ها