نمایش نوار ابزار

دیدار با آقای هاشمی؛ رییس اتحادیه اتومبیل کرایه تهران بزرگ

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

مهندس علمدار در این دیدار بر اهمیت حمل و نقل عمومی در تهران تاکید کرده و برنامه های ویژه خود برای سیستم حمل و نقل؛ تاکسی و آژانس ها بیان کردند.

دیدگاه ها