نمایش نوار ابزار

چهاردهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۹

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

جشنواره کارآفرینان برتر ملی سال ۹۹ در تاریخ ۲۹ بهمن برگزار و تندیس کارآفرین برتر ملی به افراد منتخب تقدیم شد.

جشنواره کارآفرینان برتر کشور از سال ۱۳۸۵ تاکنون ۱۱ جشنواره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و کارآفرینان برتر در سطوح ملی و استانی شناسایی و معرفی شده‌اند.

دیدگاه ها